Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2020

#6
Mart 2020

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Tebliğ (Tebliğ No: 2020/3) ile; EK – 1’de yer alan Gümrük Tarife Pozisyonu (G.T.P) belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirtildi.

İlgili Tebliğ uyarınca;

  • EK-1’de belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen kayıt merkezlerine kaydettirmeleri ve ithal işleminin kayda alındığına dair bir kayıt belgesi düzenlemeleri,
  • Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, Kayıt Belgesinin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulması gerektiği,
  • Tebliğ kapsamı ürünlerin, menşe ayrımı gözetilmeksizin kayda alınmak suretiyle ileriye yönelik olarak gözetime tabi tutulacağı belirtildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@