Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2020

#6
Mart 2020

İTHALATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLERİN LİSTESİNDE YER ALAN OYUNCAK CİNSİ EŞYANIN SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

 Bu Tebliğde oyuncakların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirtildi. Avrupa Birliği menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılacaktır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@