Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: 2 dakika

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626) 09 Haziran 2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile;

 

  • Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir. Ancak devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumu ile ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgelerin faaliyet konusuyla ilgili bu Yönetmelik kapsamında karşılanması gereken mevzuat hükümlerine aykırı olması halinde, söz konusu aykırılıkların giderilmesi için en fazla 6 aylık süre verileceği düzenlenmiştir. Verilen süre içinde tespit edilen aykırılıklar giderilmediği durumlarda devir işlemi yapılamayacaktır.

 

  • Yönetmelik ile sınıf tespiti yapılmamış gayrisıhhî müesseseler için sınıf tespiti; ilgili tesisin neden olabileceği kirleticilerin nitelik ve niceliği ile izalesi konusundaki proje ve açıklama raporu, neden olabileceği çevre sağlığı riskleri, açıklamalı proses akım şeması, eğer kurulu ise kapasite raporu (yoksa kişinin beyanı), toplam motor gücü, toplam personel sayısı ve tesisin diğer özelliklerine ilişkin bilgi ve belgeler dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

 

  • Emlak ofisi olarak kullanılan işyerleri bundan sonra en az 20 metrekare büyüklüğe sahip olacak. Aynı işyerinde birden fazla işletmeci bulunması durumunda ise her işletmeci için en az 5 metrekare daha bu ölçüye ilave edilecektir. Alınan karar kapsamında emlak ofisleri artık daha ferah ve geniş tutulacak, kapalı alanlarda sosyal mesafenin korunmasına öncelik verilecektir.

 

  • Emlak ofislerinin çalışanlar ya da işyeri sahibi tarafından ikamet amaçlı olarak kullanılması da yasaklandı. Bazı emlak ofislerinde oto satışı ya da farklı işlerin yapılması üzerine yeni yönetmelikte taşınmaz ticaretinden başka bir faaliyetin yürütülmesi resmen yasaklandı.

 

  • Tapusunda konut yazan yerlerde oto galeri açılamayacaktır. Yine oto galeri olarak açılan binada konut olarak kullanılan başka bir bağımsız bölüm bulunmasına da izin verildi.

 

  • Açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, spor ve macera parkları, sirk ile lunaparklarda, bu iş yerlerinin düzenli kontrol ve bakımı için en az 1 makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni bulundurulması zorunluluğu getirildi.

 

  • Ticari amaca yönelik yapı kayıt belgesi alınmış iş yerleri için gerekli can ve mal güvenliği ile ilgili şartların taşınması halinde, “yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın” iş yerlerine ruhsatlandırma hakkı tanındı.

 

  • Elektrikli araç şarj istasyonları da üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak yönetmelik kapsamına alındı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@