Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN İMAR YÖNETMELİĞİ DÜZENLENDİ.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 3 Haziran 2021 tarihli 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Arsalara İlişkin Hükümler düzenlenerek, bu kapsamda Parsel büyüklükleri, İfraz ve tevhit ile Parsele ilişkin hükümler hakkında; Yapılaşmaya İlişkin, Yapılara İlişkin, Projeler ve yapı izin belgelerine ilişkin ve Mevcut teşekkül ve Mevcut yapı ruhsatı başvuruları hakkında detaylı olarak düzenlemeler yapıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@