Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2021

#24
Eylül 2021

İMAR MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18 Eylül 2021 tarihli 31602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar” kapsamında Emsal ve %30 hesabına dahil olmayan alanlar özelinde halihazırda kapsam dışında bulunan bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma ve süs havuzuna ek olarak “açık havuzlar” da dahil edildi.
  • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar” kapsamında %30 hesabı dahilinde Emsal harici olan alanlar özelinde halihazırda kapsam dışında bulunan bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen; kameriye, pergola, sundurma ve süs havuzuna ek olarak “açık havuzlar” da dahil edildi.
  • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “katlar alanı hesabına dahil edilmeyen kullanımlar” kapsamında %30 hesabı dahilinde Emsal harici olan alanlar özelinde halihazırda kapsam dışında bulunan Balkonların 1.50 m. genişliğindeki kısımlarına ek olarak veya bağımsız bölüm net alanının %20’sini geçmemek kaydıyla açık çıkma şartlarını taşıyan balkonlar da dahil edilerek; kat ve ara sahanlıkları dahil açık veya kapalı merdiven evine ek olarak “açık havuzlar” da dahil edildi.
  • Yönetmelik’te düzenlenmiş olan “Sarnıçlar-yağmursuyu tankları-yağmursuyu hasat sistemleri kapsamında, yağmur suyu toplama tankı hacim hesap yöntemine ve kullanım alanlarına ilişkin İZSU Genel Müdürlüğü’nün düzenlemelerine uyulacağı düzenlendi.

İlave olarak Yönetmelik kapsamına eklenen geçici madde ile mevcut haberleşme istasyonları hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesine uyulacağı düzenlendi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@