Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

İKAMET İZİN İŞLEMLERİ MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: < 1 dakika

İKAMET İZNİ BAŞVURULARIYLA İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLECEK ARACI KURUMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine Dair Yetkili Aracı Kurumlar Yönetmeliği 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yapılacak ikamet izni başvurularıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere yetkilendirilecek aracı kurumların nitelikleri, yetkilendirilmesi, görev ve yükümlülükleri, denetlenmesi, hizmet bedeli, hizmet bedeli payının genel bütçeye aktarılması ile yetki belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. İkamet izni başvurularını alacak yetkili aracı kurum ya da kurumlarını İçişleri Bakanı belirleyecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@