Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2020

#6
Mart 2020

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞDE (İHRACAT: 2005/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Tebliğin EK – 4 bölümünde yer alan İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle İlgili Taahhütlerin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler bölümünde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

  • 1 inci madde, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin kağıt ortamındaki basılı nüshası (belge sahibi firmanın talebine istinaden ilgili firmaya gönderilmişse) revize edildi.
  • 3 üncü madde, fatura ile teslimat yapılan faaliyetlerde üzerinde Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısı kayıtlı, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen Satış Faturası (elektronik ortamda düzenlenen faturalarda, alıcı firma tarafından üzerine “teslim alındı” şerhi düşülerek tasdik edilen basılı Satış Faturasına gerek bulunmamaktadır. Bunun yerine gerekli kontroller elektronik ortamda yerine getirilir.) şeklinde revize edildi.
  • Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde; belirtilen bilgi ve belgelerden biri veya birkaçı istenmeyebileceğine ilişkin ifade eklendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@