Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2020

#7
Nisan 2020

İHRACAT, İTHALAT MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

Okunma Süresi: 4 dakika

İçindekiler;

A. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YARI MAMULLER, DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN YASSI HADDE ÜRÜNLERİ, DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKTEN PROFİLLER, PASLANMAZ ÇELİKTEN YASSI HADDE MAMULLERİ GİBİ DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNDE UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ, 15 TEMMUZ 2020 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE GEÇİCİ SÜREYLE 5 PUAN ARTIRILDI

 

 

Buna göre; Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri, Demir veya alaşımsız çelikten profiller, Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı.

 

B. PLASTİK PLAKA/LEVHALAR, KAUÇUK İPLİKLER, DEMİR VEYA ÇELİKTEN VİDALAR, BAZI KAYNAK TELLERİ, HAVA PERDELERİ, KAĞIT KESME MAKİNALARI, HİDROLİK PRESLER,  TRANSFORMATÖRLER, REDRESÖRLER, TUTKALLAR PLASTİK VE METAL DÜĞMELER, SESLİ İŞARET CİHAZLARI, KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI, HOPARLÖRLER, RÖLELER, MULTİMETRELER, SAATLER, KRONOMETRELER, AYDINLATMA CİHAZLARI AKSAM VE PARÇALARI, , VİDEO KONSOLLARI, BAYRAM VE KARNAVAL EŞYASI, SİRK EŞYASI, ÇITÇITLAR VE BUNLARIN AKSAMLARI, GOLF SOPALARI VE AÇIK HAVA OYUNLARINA MAHSUS EŞYAYA 30.09.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE YÜZDE 5 İLE YÜZDE 50 ARASINDA DEĞİŞEN, 01.10.2020 TARİHİNDEN SONRA İSE YÜZDE 5 İLE YÜZDE 25 ARASINDA DEĞİŞEN ORANLARDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASI KARARLAŞTIRILDI.

 

 

Buna göre; İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın yürürlüğe konulmasına karar verildi. Bu Karar ile;

 

 • 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacağı belirtilmiştir.

 

 • Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tablolarda gösterilmiştir.

 

 • Bu Kararın Ek-1’inde yer alan tablo; 1/10/2020 tarihinden itibaren, Ek-2’sinde yer alan tablo ise; bu Kararın yayımı tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

 

 • Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin % 50 artırılmış düzeyi uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

 • İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedileceği düzenlenmiştir.

 

 • Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanacağı düzenlenmiştir.

 

 • Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacaktır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı düzenlenmiştir.

 

 • Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu kılınmıştır.

 

 • Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

 

 • Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Karan eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

 

 • İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişikliklerin bu Karar için de geçerli olacağı düzenlenmiştir.

 

 • Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı düzenlenmiştir.

 

Sonuç olarak; Plastik plaka/levhalar, kauçuk iplikler, demir veya çelikten vidalar, bazı kaynak telleri, hava perdeleri, kağıt kesme makinaları, hidrolik presler,  transformatörler, redresörler, tutkallar plastik ve metal düğmeler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, , video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyaya 30.09.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen, 01.10.2020 tarihinden sonra ise yüzde 5 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştır.

 

C. TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ, AYAKKABI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA UYGULANACAK OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ BELİRLENDİ

 

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2429) 21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • Buna göre; söz konusu karar ile ekli tabloda GTİP leri yer alan tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerin ithalatında uygulanacak olan ilave gümrük vergileri, 09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) karşılarında yer alan oranlarda uygulanacağı belirtildi.

 • Bu kapsamda, kararın yayım tarihinden önce (21.04.2020) Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenmiş olan eşyaların, Kararın yayımı (21.04.2020) tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu kararın hükümlerinin uygulanmayacağı belirtildi.

 

 

D. SANAYİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA UYGULANACAK OLAN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ BELİRLENDİ

 • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2430) 21 Nisan 2020 Tarihli ve 31106 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 • Buna göre; söz konusu karar ile ekli tabloda GTİP leri yer alan sanayi ürünlerin ithalatında uygulanacak olan ilave gümrük vergileri, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) karşılarında yer alan oranlarda uygulanacağı belirtilmiştir.
 • Bu kapsamda, bu kararın yayım tarihinden önce (21.04.2020) Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenmiş olan eşyaların, Kararın yayımı (21.04.2020 ) tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde bu kararın hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

 

E. AVRUPA BİRLİĞİNDE YETERLİ ÜRETİMİ BULUNMAYAN TEKSTİL ÜRETİMİNDE GİRDİ OLARAK KULLANILAN AKRİLONİTRİL (ACN) İLE MADENİ YAĞ ÜRETİMİNDE GİRDİ OLARAK KULLANILAN BAZ YAĞ İTHALATINDA %0 GÜMRÜK VERGİLİ TARİFE KONTENJANI YAYINLANDI

 

Buna göre; Sanayicinin girdi maliyetlerini düşürmek ve yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı sağlamak üzere ülkemizde ve Avrupa Birliğinde yeterli üretimi bulunmayan tekstil üretiminde girdi olarak kullanılan akrilonitril (ACN) ile madeni yağ üretiminde girdi olarak kullanılan baz yağ ithalatında %0 gümrük vergili tarife kontenjanı 24/03/2020 tarihli ve 2281 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile açılmış olup, anılan maddelerin kota dağıtımına ilişkin İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/4) yürürlüğe girdi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@