Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

İHALE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

İHALELERE KATILACAK ADAY VEYA İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER KAPSAMINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda sıra ile belirtilen yönetmelikler kapsamında yapılan değişiklikler uyarınca ihalelere katılacak aday veya istekliler tarafından sunulması gereken bilgi ve belgeler ile şartname eklerinde ve başlamış olan ihaleler ile ilgili olarak ibraz edilecek belgeler kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; imza sirküleri ile ilgili düzenlemeler kaldırıldı. İlave olarak e-itirazen şikayet ile yapılan başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılması halinde dilekçenin e-imza ile imzalandığı tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. Bu başvurunun iş günlerinde ve 9.00 – 18.00 saatleri (yarım mesai günlerinde 9.00-13.00) arasında yapılmaması durumunda bir sonraki iş günü başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu Tebliğ’in,

  • ihale dokümanları ile ilgili değişiklik yapan 5. maddesi Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 (onbeş) gün sonra (05.07.2021);
  • EKAP ve imza sirküleri ile ilgili değişiklik yapan 1., 2., 3. ve 4. maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 60 (altmış) gün sonra (18.08.2021);
  • Diğer maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (20.06.2021) yürürlüğe girecektir.

Buna göre; imza sirküleri ile ilgili düzenlemeler kaldırıldı. İlave olarak ihalelere katılacak aday veya istekliler tarafından sunulması gereken bilgi ve belgeler ile şartname eklerinde ve başlamış olan ihaleler ile ilgili olarak ibraz edilecek belgeler kapsamında birtakım düzenlemeler yapıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@