Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2020

#7
Nisan 2020

HAVACILIK ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

Buna göre, genel havacılık faaliyetleri yapmak üzere kurulmuş genel havacılık işleticilerinin ruhsatlandırma sürecine ve ruhsatın sürdürülebilirliğine ilişkin esasları düzenlenmiştir. Yönetmelik, genel havacılık faaliyeti yapmak için ruhsat almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartları, işletme ruhsatı verilmesine ait esasları ve bu işleticilerin faaliyetlerinde uymak zorunda bulunduğu usul ve standartları kapsamaktadır.

Bu bağlamda ruhsatlandırma süreci; Özel operasyonlar; İzin Başvuruları; Genel havacılık işleticiliği yapmak üzere Genel Müdürlüğe başvuru yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, faaliyet sahası ile ilgili hazırlanacak talep dosyası ve detayları; talebin ne şekilde inceleneceği, koordinasyonu, İşletme ruhsatı verilmesi; İşleticilerde Aranacak Genel Nitelikler; Genel Havacılık Faaliyeti kapsamında uçuşa elverişlilik, hava aracı işletme, yönetmeliğe uygunluk, uçuş eğitimi verme yetkisi, rapor yükümlülükleri ve idari yaptırımlar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Yönetmelik’in; Ülkemizde ticari özel operasyon faaliyetlerinin, ilgili ticari özel operasyon yapma yeterliliği bulunan birden fazla işletme ruhsatı sahibi işletici olması halinde, yabancı tescilli hava araçlarıyla yapılmasına müsaade edilmeyeceğine ilişkin maddesi 24.10.2020 tarihinde; diğer maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (24.04.2020) yürürlüğe girmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@