Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5
Şubat 2020

HAM PETROL VE BAZI PETROL ÜRÜNLERİNİN KARAYOLU VEYA DEMİRYOLU İLE İTHALİ, İHRACI VE TRANSİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Ham Petrol ve Bazı Petrol Ürünlerinin Karayolu veya Demiryolu ile İthali, İhracı ve Transitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2120) 20 Şubat 2020 Tarihli ve 31045 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 20 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Karar ile LPG ve 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ham petrol ve akaryakıt ürünlerinin yanı sıra 20 tarife alt pozisyonunda yer alan asfaltın da Türkiye’den yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye’ye veya Türkiye üzerinden üçüncü bir ülkeye karayolu veya demiryolu ile ithaline, ihracına veya transitine, 6 nci maddede belirtilen durumlar dışında izin verilmeyeceği düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@