Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2020

#8
Mayıs 2020

GÜMRÜK, İHRACAT, İTHALAT MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

Okunma Süresi: 3 dakika

TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN BAZI EŞYALAR İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİNDEN KALDIRILDI

 

 

ETİL ALKOL, KOLONYA, DEZENFEKTAN VE HİDROJEN PEROKSİT İHRACI KAYDA BAĞLI MALLAR LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2485) YAYIMLANDI.

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2485) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 

  • 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a ilişik Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda yer alan “4” numaralı sütunların ilgili tablolardan çıkarıldığı ve sonraki sütun numaralarının buna göre belirlendiği,
  • Aynı Karara ilişik Ek-1 ve Ek-2 sayılı tabloya birtakım eşyanın eklendiği,

tespit edildi.

 

  • Ayrıca, yapılan düzenleme ile 18.04.2020 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz. Bu Karar kapsamında, 18.4.2020 tarihinden önce yüklemesi yapılmış ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ithal işlemi tamamlanmış bulunan eşyadan tahsil edilmiş olan ilave gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri çerçevesinde ilgililerin talebi halinde, kendilerine geri verilir.

 

İRAN MENŞELİ OLANLARININ İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ŞEKLİNDE UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN 3 (ÜÇ) YIL SÜREYLE UZATILMASINA KARAR VERİLDİ

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 5503.20.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanına öneride bulunulmasına karar verdi.

 

İRAN MENŞELİ ÜRÜNLERİN İTHALATINDA KOTA ŞEKLİNDE UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİNİN 3 (ÜÇ) YIL SÜREYLE UZATILMASINA KARAR VERİLDİ

 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) 5 Mayıs 2020 Tarihli ve 31118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ve İran menşeli olan ürünlerin ithalatında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde uygulanmakta olan koruma önleminin 3 yıl süreyle uzatıldığı düzenlenerek, kota miktarına ilişkin hususlar belirtildi. Bu tebliğ 02.07.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

BAZI ÜRÜNLER İÇİN İLAVE GÜMRÜK VERGİLERİ GETİRİLDİ

 

  • İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2514) 11 Mayıs 2020 Tarihli ve 31124 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar ve diğer bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

 

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİNDE YER ALAN 3808.94.90 TARİFE ALT POZİSYONU YENİDEN DÜZENLENDİ

 

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2533) 13 Mayıs 2020 Tarihli ve 31126 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu yeniden düzenlendi.

 

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/7) 13 Mayıs 2020 Tarihli ve 31126 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

BİRÇOK ÜRÜNE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLDİ

 

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2565)  20 Mayıs 2020 Tarihli ve 31132 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; İş makineleri ve tarım makineleri, vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri, Traş makinaları, Dikiş makinası, Kaynak ve Lehim makinaları ve diğer kendine has özelliği olan makinalar, Epilasyon cihazı, Elektrik akümülatörleri, Sert borular ve hortumlar, PVC duvar veya tavan kaplamaları, Transmisyon kolanlar, Deriler, Dikiş ipliği, Vatka, Keçe, Sucuk, sosis, salam kılıfları, Demir veya çelikten eşya, Aluminyum ve aluminyumdan eşya, Pompalar, Sayaçlar, Gözlük camları, Hasırdan eşya, Dış lastikler, Elektrik akümülatörleri, Karbon kağıdı, Mermer ve traverten, Granit, Taş, Seramik mamulleri,  cam eşya, Hoparlörler, Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazları gibi birçok ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. 15 Günlük Geçiş Süresinde indirimli vergi oranları uygulanacaktır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@