Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mayıs 2020

#8
Mayıs 2020

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312) 27 Mayıs 2020 Tarihli ve 31137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 

  • Yapılan değişiklik çerçevesinde, vergi indiriminden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıla ilişkin vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şartı aranmaktadır. Daha önceki uygulamada, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresinde ödenmiş olması şartı aranmaktaydı. Yeni düzenleme ile birlikte, indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibariyle ilgili vergilerin ödenmiş olması yeterli görülmektedir.

 

  • Kanunda yer alan “vergi beyannameleri” ibaresinin hangi vergileri kapsadığı netleştirilmiştir. Buna göre, vergi indiriminden yararlanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ve bu yıldan önceki iki yıla ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi  beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şarttır.

 

  • Tahakkuk eden vergilerin ödenme şartının hangi durumlarda ihlal edilmemiş sayılacağı hususu açıklanmıştır. Buna göre; ödemenin, ilgili mevzuatı gereği istenilen bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması koşuluyla, vergi kanunları gereği doğan iade alacaklarından mahsuben yapılmış olması ve indirimden yararlanıldıktan sonra söz konusu iade alacağı tutarının mahsuben ödemesi talep edilen vergi borcu tutarının altına düşmesi durumunda, eksik ödenmiş duruma gelen vergilerin mahsuben ödenmek istenilen tutarın %10’unu aşmaması kaydıyla, eksik ödenmiş vergiler dolayısıyla veya vergi kanunları gereğince, tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesine bağlı olarak terkin edilecek vergilerin, şartların sağlanamaması halinde kanunlarında belirlenen tecil süresinin sonunu takip eden 15. günün bitimine kadar ödenmesi şartıyla, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

 

Tebliğ, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@