Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2019

#2
Kasım 2019

FİNANSAL ÖLÇÜTLERE İLİŞKİN ESASLAR KAPSAMINDA BORSA İSTANBUL A.Ş.’NİN KAMUYA AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

15 Kasım 2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 15 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından kamuya açıklanacağı düzenlenmiş olup her iki Yönetmelik’te  yayımı tarihlerinde (15 Kasım 2019) yürürlüğe girmiş olup Yönetmelik hükümleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@