Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2019

#2
Kasım 2019

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE KAYITTAN DÜŞÜRÜLECEK ALACAKLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELERDE BULUNULDU

Okunma Süresi: < 1 dakika

27 Kasım tarihli ve 30961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 09 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 27 Kasım 2019 yürürlüğe girmiştir. İşbu Yönetmelik kapsamında eklenen hüküm ile zarar niteliğindeki alacaklar hesabında borçluların temerrüdü nedeniyle ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısımların zarar niteliğindeki alacaklar hesabına aktarılmalarını takip eden ilk raporlama döneminden itibaren TFRS9 kapsamında kayıttan düşürülebilecekleri, tahsil imkanı kalmayan alacaklarda ise yukarıda ifade edildiği şekilde kayıttan düşürme işleminin alacak hakkından vazgeçilmesi sonucu doğurmayacağı belirtilmiştir. Bunun dışında Yönetmelik’e eklenen fıkra ile alacakların geri kazanılmasına ilişkin makul beklentilerin bulunmaması halinde şirketlerce belirlenmiş ola göstergeler ve kayıttan düşülmüş alacaklara ilişkin politikalar da dahil olmak üzere kayıttan düşme politikalarının TFRS 9 kapsamında kayıttan düşülen tutarların finansal tablolarda dipnotlarda açıklanabileceği belirtilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@