Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3
Aralık 2019

EPDK TARAFINDAN VERİLEN KARAR İLE LPG PİYASASINDA 2020 YILI GELİR PAY BEDELLERİ VE ORTALAM YEKDEM MALİYETLERİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9027-9030-9033 sayılı Kararları 29 Aralık 2019 tarihli ve 30993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Karalar’ın yürürlüğe giriş tarihleri hakkında herhangi bir tarih belirtilmemekle birlikte; Petrol Gazları (LPG) piyasasında 2020 yılı gelir payı bedellenin; 10,83.-TL/Ton olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Bu değişikliğin yanı sıra, 2020 yılı için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14. maddesine göre belirlenmesine ve 2020 yılı için ortalama 89,50.TL/MWh şeklinde kararlaştırılmasına karar verilmiştir. İlaveten, EPDK ‘nın 9033 sayılı kararı ile; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin 2020 yılı sistem kullanım ve sistem işletim gelir tavanlarının; 2020 yılı gelir tavanı için 435,59.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@