Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3
Aralık 2019

EPDK TARAFINDAN, SERBEST TÜKETİCİ LİMİTLERİ VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİ TARAFINDAN SERBEST OLMAYAN TÜKETİCİLER İLE SERBEST TÜKETİCİ OLMASINA RAĞMEN TEDARİKÇİSİNİ SEÇEMEYENLERE İLİŞKİN YENİ TARİFELER ORANLARI KARARLAŞTIRILMIŞTIR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019, 9021, 9101 ve 9102 Sayılı Kararları 28 Aralık 2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu doğrultuda;

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9019 sayılı kararı ile; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin 25. Maddesinde yapılan değişiklikle 2020 yılı için serbest tüketici limitinin 400 kWh olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İşbu Karar 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9021 sayılı kararı 28 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konu Kurul kararı 28 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karar’da yapılan değişiklikle; Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına karar verilmiştir. Değişikliğe eklenen Geçici 1. Madde ile, 01.01.2020 ile 31.03.2020 tarihleri arasında ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitlerinin ise, 600 TL/MWh olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9101 sayılı kararı 28 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’ın hangi tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmemişken, alınan karar ile; 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 27,5683 kr/Wh uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise; 27,5683 kr/Wh

uygulanmasına karar verilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@