Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARLARI

Okunma Süresi: 2 dakika

ELEKTRİK DAĞITIMI VE İLETİMİ İÇİN REEL MAKUL GETİRİ ORANI DEĞİŞTİRİLDİ VE İTFA SÜRELERİ BELİRLENDİ.

Elektrik Piyasasına İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/11/2020 Tarihli ve 9686, 9687 Sayılı Kararları 14 Kasım 2020 tarihli 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıdaki kararlar alındı:

  • Kurul’un 9686 Sayılı Karar’ı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı dördüncü uygulama dönemi süresi 01.01.2021(Dahil)-31.12.2025(dahil) olarak belirlenen Elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak;

1) Reel Makul Getiri Oranının %13,11 (vergi öncesi) olarak belirlenmesine,

2) İtfa süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine,

karar verildi.

  • Kurul’un 9687 Sayılı Karar’ı ile gelir/tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı altıncı uygulama dönemi süresi 01.01.2021(Dahil)-31.12.2023(dahil) olarak belirlenen elektrik piyasasında iletim sistem işleticisi olarak faaliyet gösteren Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) için, söz konusu uygulama döneminde geçerli olacak;

1) Reel Makul Getiri Oranının %12.55 (vergi öncesi) olarak belirlenmesine,

2) İtfa süresinin 30 yıl olarak belirlenmesine,

karar verildi.

 

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PLANLI BAKIM HARCAMALARININ TARİFE HESAPLAMALARINDA DİKKATE ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ.

Bu Karar uyarınca; “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Planlı Bakım Harcamalarının Tarife Hesaplamalarında Dikkate Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edildi. Bu Usul ve Esasların amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için elektrik dağıtım şirketlerinin 2021 -2025 yıllarını kapsayan tarife uygulama döneminde gerçekleştirecekleri planlı bakım faaliyetlerini düzenlemektir.

Buna göre, Birinci seviye planlı bakım (Gözlem), İkinci seviye planlı bakım, Üçüncü seviye planlı bakım (Şebeke yenileme), Planlı bakım harcamalarına ilişkin genel esaslar, Planlı bakım harcamalarının tarife hesaplamalarında dikkate alınması hususlarına yer verildi.

Bu Usul ve Esaslar, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI İŞLETİM USUL VE ESASLARI YÜRÜRLÜK TARİHİ 1 HAZİRAN 2021 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ. & 2020 YILI KASIM AYI İÇİN TEDARİK EDİLEN BİRİM ENERJİ MİKTARI BAŞINA ÖNGÖRÜLEN YEKDEM MALİYETİ BELİRLENDİ.

Elektrik Piyasasına İlişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/11/2020 Tarihli ve 9704, ve 9708 Sayılı Kararları 20 Kasım 2020 tarihli 31310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre aşağıdaki kararlar alındı.

  • 9704 no.lu karar ile, “Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Usul ve Esasları” düzenlemesinde değişiklik yapıldı. Değişiklik ile düzenlemenin yürürlüğe girme tarihi 1 Aralık 2020 tarihinden 1 Haziran 2021 tarihine ertelendi.
  • 9708 no.lu karar ile, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin, 2020 yılı Kasım ayı için 106,36 TL/MWh olarak revize edilmesine karar verildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@