Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5
Şubat 2020

ELEKTRİK ÜRETİM VE ELEKTRİK DEPOLAMA TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ 1 NİSAN 2020 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMEK ÜZERE YAYIMLANMIŞTIR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği 19 Şubat 2020 Tarihli ve 31044 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup; Yönetmeliğin kapsamı olarak,

  • Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul süreçleri ile tesislerin işletme döneminde uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsar.
  • Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik depolama tesislerini kapsar.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler, sözleşmeler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri öncelikli olarak uygulanır.
  • Herhangi bir tesisin Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.

şeklinde hükümleri düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@