Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ocak 2020

#4
Ocak 2020

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ UYARINCA FAALİYET GÖSTEREN, AYLIK MAHSUPLAŞMA HÜKÜMLERİNE TABİ VE SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA YER ALAN TÜKETİCİLERE İLİŞKİN OLARAK BİRTAKIM KARARLAR ALINMIŞTIR

Okunma Süresi: < 1 dakika

09.01.2020 tarihli, 31003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 9018 Sayılı Kararı ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca faaliyet gösteren, aylık mahsuplaşma hükümlerine tabi ve Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ) kapsamında yer alan tüketicilere ilişkin olarak;

  1. Tebliğ kapsamında yer alan tüketicinin ya da Tebliğ kapsamında yer alan bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) katılımcısının lisanssız üretim yapması halinde:
  • Tüketicinin ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanması halinde; mahsuplaşma işlemlerinin ‘kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli’ üzerinden yürütülmesine,
  • Tüketicinin ya da OSB tüzel kişiliğinin serbest tüketici hakkını kullanmaması halinde mahsuplaşma işlemlerinin tüketime kadar olan üretim için Tebliğ uyarınca belirlenen fiyattan, ihtiyaç fazlası üretim için ise tüketicinin ‘kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli’ üzerinden yürütülmesine,
  1. Tebliğ kapsamında yapılacak hesaplamalarda Kurum tarafından onaylanan birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM birim maliyetinin kullanılmasına,

karar verilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@