Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2021

#21
Haziran 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

VADELİ ELEKTRİK PİYASASI İŞLETİM GELİR TAVANININ KARŞILANMASI İÇİN UYGULANACAK BEDEL VE KOMİSYONLAR İLE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNTEM BİLDİRİMİ KABUL EDİLDİ.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/05/2021 Tarihli ve 10232-1, 10232-2 ve 10232-3 Sayılı Kararları 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10232-2 Sayılı Karar uyarınca: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi’nin kabul edilmesine karar verildi. Bu Bildirim, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi’nin vadeli elektrik piyasası piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ile bu yönteme dair usul ve esasları kapsamaktadır.

Bu kapsamda vadeli elektrik piyasası piyasa işletim gelir tavanının karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulanmaya ilişkin yöntem belirlendi. Buna göre Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlar ile Uygulamaya İlişkin Yöntem Bildirimi çerçevesinde;

 • Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Dağıtılması
 • VEP’teki Ücretlere İlişkin Esaslar
 • VEP’teki Ücretlere İlişkin Hesaplama Yöntemleri
 • Piyasa İşletim Ücreti
 • Yıllık Katılım Ücreti
 • İşlem Ücreti
 • Kabul Edilmeyen İtiraz Ücreti
 • Temerrüt yönetimi masrafının hesaplanması
 • Piyasa İşletim Ücretinin Hesaplanması
 • Vadeli Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanı Farkı
 • Birim Ücret Hesaplama Metodu

hususları düzenlenerek, kabul edilmeyen itiraz ücreti 2021 yılı için 200.-TL olarak belirlendi. Ayrıca kabul edilmeyen itiraz ücreti hariç olmak üzere 2021 yılı için piyasa işletim ücreti alınmayacağı belirtildi.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN BAZI KARARLAR ALINDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/06/2021 Tarihli ve 10252-1, 10252-2, 10252-3 ve 10252-4 Sayılı Kararları 20 Haziran 2021 tarihli 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir Buna göre;

 • 10252-2 sayılı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.06.2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı ile onaylanan Önlisans başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi EK-3 yürürlükten kaldırılarak yeni EK-3 kabul edilerek eklendi.
 • 10252-3 sayılı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.06.2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı ile onaylanan Önlisans ve Lisans işlemleri ile ilgili başvurulara ilişkin usul ve esasların ekinden Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi EK-4 yürürlükten kaldırılarak yeni EK-4 kabul edilerek eklendi.
 • 10252-4 sayılı karar ile; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27.06.2019 Tarihli ve 8674 Sayılı Kararı ile onaylanan Önlisans ve Lisans işlemleri ile ilgili başvurulara ilişkin usul ve esasların ekinden Önlisans ve Lisans Tadil Başvuruları ile Birleşme, Bölünme, Tesis/ Proje Devri Onay Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi EK-5 yürürlükten kaldırılarak yeni EK-5 kabul edilerek eklendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@