Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

ELEKTRİK PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile,

 • Elektrik piyasasında, piyasa katılımcılarının fatura dönemine ait uzlaştırma bildirimlerine ya da faturalara geriye dönük itiraz süresi 6 aydan 12 aya çıkarıldı.
 • Buna göre, fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait olan itirazlarda, başvuruyu takip eden 3 ay içinde Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (“EPİAŞ”) tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya EPİAŞ tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda gerekli düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir.
 • Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya Piyasa Yönetim Sistemi üzerinden bildirilecektir.

ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Şubat 2021 tarihli 31401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan değişiklikler uyarınca,

 • Elektrik piyasasında tüketiciler e-Devlet ve şirketlerin kurumsal iletişim kanalları üzerinden sözleşme kurabilecek veya sözleşmelerini sonlandırabilecektir.
 • Tüketici, el yazısıyla atılan imza ve güvenli elektronik imza ile de sözleşme yapabilecektir.
 • Sözleşme kurulma aşamasında istenilen güvence bedelini mesken tüketicisi ilk 2 faturaya yansıtılmak üzere 2 taksitte ödeyebilecektir. Sözleşmesi sonlanmış tüketiciler güvence bedeli kalıntı alacaklarını görevli tedarik şirketinin internet sayfasında sorgulayabilecektir.
 • Bankalarla doğrudan borçlandırma sistemi anlaşması olan mesken dışı tüketicilerden güvence bedeli talep edilmeyecektir.
 • Görevli tedarik şirketi ile sözleşme imzalayan tüketicinin güvence bedeli, tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak tüketici grupları itibarıyla kilovat başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanacaktır.
 • Güvence bedelleri, TÜİK tarafından yayımlanan TÜFE değişim oranları da dikkate alınarak kurul kararıyla belirlenecektir. Kurul gerekli görmesi halinde her bir görevli tedarik şirketi için farklı güvence bedelleri belirleyebilecektir.
 • Kaçak elektrik tüketim faturası, kaçak elektrik tespit tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içinde iadeli taahhütlü posta yoluyla tüketiciye gönderilecektir. Kaçak elektrik tükettiği tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlü olacak, kredi kartıyla ödeme yapabilecektir.
 • Tüketiciye gönderilen faturada ödeme için en az 10 gün süre verilecek ve iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilen faturalara ilişkin masraf, ilgili tüketici tarafından karşılanacaktır.
 • Zamanında ödenmeyen elektrik borcundan dolayı kesme işlemleri resmi ve dini bayram, genel tatil günlerinde ve bu tatillerin bir önceki günlerinde ve cuma günü yapılamayacaktır.
 • Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan ve mesken tüketici grubunda bulunan 65 yaş üstü tüketiciler, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler ve % 40’ın üzerinde engeli bulunduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içinde en az 3 dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağına ilişkin görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilecektir.
 • Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde tedarikçiler tarafından taksitlendirme yapılacak ve taksitlendirme süresi azami 4 ay olacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@