Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği 19 Haziran 2020 tarihli ve 31160 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Yönetmelik ile elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelik; iletim, toptan satış, dağıtım, bağlantı, perakende satış, piyasa işletim ve son kaynak tedarik tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Bunlara ilave olarak Gelir Düzenleme Esasları ile Tarife Önerilerinin Hazırlanmasına İlişkin Esaslar düzenlendi. Yönetmelik ile, 22.8.2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@