Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3
Aralık 2019

ELEKTRİK GİRİŞ GÜCÜ 125 W İLE 500KW ARASI MOTORLARLA TAHRİK EDİLEN FANLAR AVRUPA KOMİSYON TÜZÜĞÜ’NE UYGUN OLARAK, ÇEVREYE DUYARLI HALE GETİRİLMİŞTİR

Okunma Süresi: < 1 dakika

20 Aralık 2019 Tarihli ve 30984 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SVGM: 2019/15) 20 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelikte belirtilen enerji ile ilgili diğer ürünlerle entegre olanlar da dahil olmak üzere elektrik giriş gücü 125 W ile 500 kW arasında olan motorlarla tahrik edilen fanları kapsayacak şekilde, piyasaya arz edilmesi ve/veya hizmete sunulması ile ilgili çevreye duyarlı tasarım gerekleri belirlenmiştir. Ayrıca Tebliğ’de yapılan değişikli ile; özgül oranın 1,11’den yüksek olduğu uygulamalardakiler ve gaz olmayan maddelerin endüstriyel işlemler çerçevesinde taşınması sırasında taşıma fanları olarak kullanılan yerlerde çalışmak için tasarlanan fanların, enerji verimliliği gereklilikleri kapsamında değerlendirilmeyeceği ifade edilmiştir. Tebliğ’de ayrıca çevreye duyarlı tasarım gereklerine uygunluğun ölçümü ve hesaplanmasında; işbu Tebliğ’in ek-2’sinde yer alan kriterlerin esas alınacağı belirtilmiştir. Konu Tebliğ ile Elektrik Giriş Gücü 125 W ile 500 kW Arasında Olan Motorlarla Tahrik Edilen Fanlarla İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair (AB) 327/2011 sayılı Avrupa Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@