Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2020

#13
Ekim 2020

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Yürütme yetkisi Ekonomi Bakanlığı’ndan alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredildi.
 • Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek, nitelikli elektronik sertifikaya, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin ederek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorunda olacakları düzenlendi.
 • Yapılan değişiklikle, başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E- TUYS için kullanılabilecektir.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi belgeler Genel Müdürlük Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresine gönderileceği düzenlendi.
 • Değişiklik ile Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler için sonradan yapılacak kullanıcı yetkilendirme başvurularında, geçerliliği devam eden imza sirküleri tekrar aranmayacağı düzenlemesi getirildi.
 • Kullanıcıların sertifikalarını ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmeyeceği düzenlemesi yapıldı.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlü olacağı düzenlemesi yapıldı.
 • Kullanıcı azil işlemleri genel müdürlük KEP adresine iletilecek gerekli şartları taşıyan azilname ile yapılabileceği belirlendi.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ve benzeri) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta güncellemeleri gerekecektir.
 • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenecek veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderileceği düzenlendi.
 • Yönetmeliğe bir geçici madde eklendi. Buna göre, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabileceği belirtildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@