Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12
Eylül 2020

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

MERKEZ NÜFUSU 20 BİN VE ÜZERİNDEKİ İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASINI TEMİNEN GEREKLİ YATIRIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI BELİRLEYEN CUMHURBAŞKANI KARARI YAYIMLANDI.

İşbu Karar ile; doğalgazın ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını teminen gerekli yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirleyen kararı yayımlandı. Buna göre;

  • Merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlanması için şehir besleme hattı yatırımları BOTAŞ veya doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından, şehir giriş istasyonu ve dağıtım şebekesi yatırımları ise doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından yapılabilecektir.
  • Yeterlilik sağlayan ilçelerin şehir besleme hattı yatırımlarının, BOTAŞ Genel Müdürlüğü veya ilgili dağıtım şirketinin hangisi tarafından yapılacağına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu karar verecektir.
  • Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde, ilçe merkez nüfusunun 20 bin ve üzerinde olduğunun tespitinde, 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı kanunla mahalleye dönüşen köyler veya beldeler göz önünde bulundurulmayacaktır.
  • İlçelerin karar kapsamında nüfuslarının tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşların resmi verileri esas alınacaktır. Yeterlilik sağlayan ilçeler, BOTAŞ Genel Müdürlüğünün önerisi, EPDK’nin görüşü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla belirlenecektir.
  • Belirlenen ilçelere doğal gaz ulaştırılması için yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıl Orta Vadeli Programı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecektir.
  • Yapılması gereken yatırımlar, yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulacağı ve söz konusu yatırımlar, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından BOTAŞ’ın yatırım programına alınacaktır.
  • Karar kapsamında mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin 17.10.2016 tarihli ve 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@