Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU TARAFINDAN DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2021 Tarihli ve 10293, 10296, 10300 ve 10301 Sayılı Kararları 1 Temmuz 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • 10293 sayılı Karar ile; Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Yönetmeliği çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”)’nun alacağı yeni bir karara kadar geçerli olmak üzere;
  • Sürekli Ticaret Platformu (“STP”)’nda verilecek tekliflerin asgari fiyatının 0 TL/1000 Sm³, azami fiyatının bir önceki ayın ilk 25 gününde STP’de oluşan Günlük Referans Fiyatlar (“GRF”)’ın aritmetik ortalamasının 1,5 katı olarak belirlenmesine,
  • İletim Şirketi’nin noktasal/bölgesel işlemler hariç olmak üzere İlave Dengeleyici sıfatıyla STP’de yapacağı satış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin asgari fiyatının 1500 TL/1000 Sm³, alış yönlü işlemlerde gerçekleşecek eşleşmelerin azami fiyatının bir önceki ayın ilk 25 gününde STP’de oluşan Günlük Referans Fiyatların aritmetik ortalamasının 1,5 katı olarak belirlenmesine,
  • Piyasa İşletim Usul ve Esasları (“PUE”)’nda öngörülen olağandışı durumların gerçekleşmesi sonucunda STP’de fiyat oluşumunun mümkün olmaması halinde, olağandışı durumun gerçekleştiği Gaz Gününden önceki Gaz Gününe ait uzlaştırma hesaplamalarında kullanılan son GRF’nin olağandışı durum GRF’si olarak kabul edilmesine

karar verildi.

SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/07/2021 Tarihli ve 10308, 10312, 10313, 10314 ve 10315 Sayılı Kararları 9 Temmuz 2021 tarihli 31536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 • Buna göre; Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”)’da değişiklik yapılarak eklenen madde ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; İlerim Şirketinin arz güvenliği ve iletim sisteminin emniyetli işlemesine yönelik sunduğu gerekçeler çerçevesinde lisans sahiplerinin kazanılmış haklarını dikkate almak kaydıyla hu Usul ve Esaslarda yer verilen kapasite ürünlerinin süre ve oranlarının dağılımını değiştirmeye ve yer verilen kapasite ürünlerinin dışında yeni ürünler geliştirmeye yetkili kılındı.

BURSAGAZ VE KAYSERİGAZ ŞİRKETLERİNİN PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİNE İLİŞKİN YATIRIM TAVANI VE İLAVE YATIRIM TAVANLARI BELİRLENDİ.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/07/2021 Tarihli ve 10329 ve 10330 Sayılı Kararları 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • 10329 Sayılı Karar ile: Bursa Şehiriçi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taah. Anonim Şirketi’nin 2017-2021 yılları arasında perakende satış tarifesine yönelik alınmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02.01.2018 Tarihli ve 7621 Sayılı Kararı’nda yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edildi.
 • 10330 Sayılı Karar ile: Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2017-2021 yılları arasında perakende satış tarifesine yönelik alınmış olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05.10.2017 Tarihli ve 7340 Sayılı Kararı’nda yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edildi.

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN PERAKENDE SATIŞ TARİFELERİ VE DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN KULLANACAKLARI SİSTEM KULLANIM BEDELLERİ HAKKINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10339-1, 10339-2, 10340 ve 10341 Sayılı Kararları 31 Temmuz 2021 tarihli 31554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 •  10339-1 sayılı Karar ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin üçüncü tarife uygulama döneminin 01.01.2020 (dahil) – 31.12.2026 (dahil) olmak üzere 5 (beş) yıl olarak belirlenmesine karar verildi.
 •  10339-2 sayılı Karar ile doğal gaz dağıtım şirketlerinin kullanacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında, üçüncü tarife uygulama dönemi için itfa süresinin 22 (yirmiiki) yıl olarak dikkate alınmasına karar verildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@