Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

DOĞALGAZ PİYASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

EPDK, İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLADI.

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/2/2021 Tarihli ve 10023 Sayılı Kararı 16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Karar ile İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23.09.2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kabul edildi. Buna göre;

 • İşbu Usul ve Esaslar ile ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin alınan 23.09.2020 tarihli ve 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yeterlilik sağlayan ilçelere doğal gaz ulaştırılması amacıyla yapılacak yatırımlara ilişkin Usul ve Esaslar belirlendi.
 • 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarihte merkez nüfusu 20.000 ve üzerinde olan ilçelerin listesi BOTAŞ tarafından bu Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan talep ediledektir.
 • Büyükşehirlerde yer alan ilçelerde merkez nüfusun 20.000 ve üzerinde olup olmadığının tespitinde 6360 sayılı Kanunla mahalleye dönüşen köylerin/beldelerin nüfuslarının dikkate alınmaması gerektiği BOTAŞ tarafından ilgili kurum ve/veya kuruluşlara bildirilecektir.
 • Bu kapsamda tespit edilen ilçelerin 2953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yeterlilik sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan gerekli merkez nüfusu verilerinin temin edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde BOTAŞ tarafından EPDK’ya başvurulacaktır.
 • Yatırım yapılacak ilçe listesi EPDK’nın görüş ve değerlendirmeleri ile birlikte BOTAŞ tarafından Bakanlık onayına sunulur. Bakanlık onayı ile yeterlilik sağlayan ilçelerin listesi Bakanlık tarafından BOTAŞ ve EPDK’ya bildirilecektir.
 • Yeterlilik sağlayan ilçe herhangi bir doğal gaz dağıtım şirketinin dağıtım lisansı kapsamındaki doğal gaz dağıtım bölgesi içerisinde ise bu ilçede söz konusu dağıtım şirketi faaliyet göstermekle yetkilidir.
 • Yeterlilik sağlayan ilçe dağıtım lisansı kapsamındaki bir doğal gaz dağıtım bölgesi dışında ise bu ilçede doğal gaz dağıtım faaliyeti gösterecek olan tüzel kişi, Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince EPDK tarafından belirlenecektir.
 • Yeterlilik sağlayan ilçelere yönelik şehir besleme hattı yatırımları;
  1. İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 5 km’nin üzerinde olan ilçelerde BOTAŞ tarafından yapılır.
  2. İmarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 5 km ve altında olan ilçelerde ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılır.
  3. Aynı şehir besleme hattı güzergâhında bulunan ilçeler için iletim hattına olan mesafenin tespitinde iletim hattına en uzak mesafedeki ilçenin imarlı alan sınırları dikkate alınır.
 • Lisans sahibinin talep etmesi ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde, yeterlilik sağlayan ilçeye yönelik şehir besleme hattı yatırımı mesafe kriteri aranmaksızın ilgili lisans sahibince yapılabilir veya ilgili ilçenin doğal gaz arzı doğrudan dağıtım şebekesinden sağlanabilecektir.
 • Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak yatırımların ilerleme durumları, yeterlilik sağlayan ilçelerin Bakanlık onayı ile belirlenmesini müteakip üçer aylık dönemler halinde rapor haline getirilerek yatırımı gerçekleştiren ilgili lisans sahipleri tarafından EPDK’ya sunulur. Sunulacak ilerleme raporlarında ilgili ilçenin şehir besleme hattı, şehir giriş istasyonu ve şehir içi dağıtım şebekesi yatırımlarına dair asgari olarak; yatırıma başlama, yatımın tamamlama, gaz arzına hazır hale getirme, ilk gaz verme tarihleri ve ihtiyaç duyulacak diğer bilgiler yer alacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@