Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3
Aralık 2019

DOĞAL SİT ALANLARI KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI İLKE KARARI (NO: 109) İLE BELİRLENMİŞTİR

Okunma Süresi: < 1 dakika

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No: 109) 07 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Karar ile kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma ve kullanım koşulları belirlenmiştir. Bu doğrultuda Kesin Korunacak Hassas Alanlarda; madencilik faaliyeti, taş, toprak, kum alınımı yapılamayacağı, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzemelerin dökülemeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca bu alanlarda; koşulları, kapsamı, süresi Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları tarafından belirlenmek şartı ile;

  • Bilimsel amaçlı araştırma, eğitim ve izleme faaliyetlerinin yapılabileceği
  • Alanda taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı bulunması veya rastlanması halinde bilimsel kazı, ortaya çıkarma ve koruma çalışmaları ile ilgili Bakanlığın izni ile yapılabileceği,
  • Bu alanların korunasına ve ıslah edilmesine yönelik bilimsel rapor sonucu teklif edilen projelerin yapılabileceği,
  • Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme amaçlı levha ve işaretler konulabileceği,
  • Orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakımı ve onarımı, orman zararları ile mücadele edilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına izin verilebileceği
  • Alan içerisinde yer alan; anıt ağaç, grup tescilli ağaçlar ile tescili bulunmayan ağaçların ilgili kurumdan alınacak teknik rapor doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılabileceği,
  • Ekolojik dengenin devamlılığı ve tozlaşmanın sağlanabilmesini destekleyen arıcılık faaliyetlerinin yapılabileceği,
  • Kuş gözlem kulesi yapılabileceği,
  • Bu alanlarda Bakanlıkça gerekli görüldüğü takdirde bakım çalışmaları ve çevre temizliği yapılabileceği

belirtilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@