Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2019

#3
Aralık 2019

DOĞAL GAZ PİYASASI SERTİFİKA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİ İLE SERTİFİKASI İPTAL EDİLEN KİŞİLERİN, İPTAL TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜREYLE BAŞKA BİR SERTİFİKA SAHİBİ FİRMADA ÇALIŞAMAYACAKLARINA KARAR VERİLMİŞTİR

Okunma Süresi: < 1 dakika

13 Aralık 2019 tarihli ve 30977 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Değişikli ile; doğal gaz sertifika sahiplerince dağıtım şirketlerinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale edilmesi, müdahale akabinde müşterinin kaçak doğal gaz kullanımına neden olunması ya da standart dışı malzeme kullanılarak can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde işlem tesis edilmesi gibi işlemler sonucunda sertifikanın iptal edilmesi halinde sertifika sahibi kişiler, gerçek kişi ortakları ve sertifika iptaline konu fiilden sorumlu olduğu tespit edilen çalışanların Kurum tarafından dağıtım şirketine yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerektiği belirtildi.  Ayrıca, Yönetmelik hükümleri uyarınca sertifikası iptal olan gerçek ve/veya sertifika iptaline konu filde sorumluluğu olan çalışanların sertifikalarının iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle başka bir sertifika sahibi firmada, firma sahibi veya ortağı olamayacakları ve sertifika kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kadrolarda istihdam edilemeyecekleri karar verildi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@