Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2020

#13
Ekim 2020

DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILDI.

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/1) 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre;
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde enerji verimliliğiraporunu hazırlamakla yükümlüdür.
 • Başvuru kriterlerinisağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat edecek olup, bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekmektedir.
 • Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi için Kalkınma Ajanslarını, Bakanlık İl Müdürlüklerini, odaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilecektir.
 • Tebliğ’in Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak Teşvik Belgesi Talebinde Bulunulmadan Önce İlgili Mevzuatı Gereği Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler isimli EK-2’si yürürlükten kaldırıldı.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16 Ekim 2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;
 • Yürütme yetkisi Ekonomi Bakanlığı’ndan alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na devredildi
 • Yatırımcılar adına tebliğ kapsamında; Genel Müdürlüğe Bildirmekle yükümlü kullanıcılar için Nitelikli elektronik sertifika yanı sıra kayıtlı elektronik posta hesabı temin etme zorunluluğu getirildi.
 • Daha önce gerekli evraklar ile Genel Müdürlüğe yapılan başvurular yapılan düzenleme ile Genel Müdürlük Kayıtlı Elektronik Posta adresine gönderileceği düzenlendi.
 • Yatırımcılar kendileri adına hareket eden kullanıcılar azil etme için daha önce Genel Müdürlüğe başvuruda bulunmaları gerekirken yapılan değişiklik ile birlikte noter tarafından Genel Müdürlüğün öngördüğü şekilde düzenlenen bir azilnamenin Genel Müdürlük Kayıtlı elektronik Posta hesabına gönderilmesinin yetki iptal için yeterli olacağı düzenlendi.
 • E-TUYS üzerinden yapılacak tüm işlemler için gerekli olan başvuru evrakları, Bakanlık internet sitesinde yayınlanacak usul ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük KEP adresine gönderileceği belirtildi.
 • Tebliğe geçiş dönemi için bir geçici madde eklenerek yetkilendirme başvuruları yürürlüğe girdiği (16.10.2020) tarihi itibariyle bir ay süre ile gerekli belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabileceği düzenlemesi eklendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@