Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Mart 2021

#18
Mart 2021

DENİZ YOLU, DEMİR YOLU VE SAVUNMA MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

GEMİ ADAMLARINA ÖDENECEK İAŞE BEDELİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca; gemi adamlarına ödenecek olan iaşe bedelinin yeniden değerlendirilmesine, böylece beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 35,00 TL olmasına karar verildi

GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Mart 2021 tarihli 31415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile yapılan değişiklik uyarınca imar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü, Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdare’ye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, eksik belgeleri imar planı uygulamalarının kesinleşmesini müteakip 6 (altı) ay içinde ibraz edecektir.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 71) 2 Mart 2021 tarihli 31411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile, Savunma Sanayii İcra Komitesine ilişkin olarak; Komitenin Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacağı düzenlenerek, komiteye Sanayi ve Teknoloji Bakanı eklendi.

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

7297 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 20 Mart 2021 tarihli 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanun’un 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeleri 31.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 20 Mart 2021 tarihinde, diğer maddeleri 20 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun ile;

  • 4373 sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanun,
  • 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun,
  • 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
  • 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu,
  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
  • 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun,
  • 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun,

kapsamında birtakım değişiklikler yapıldı.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@