Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5
Şubat 2020

DAĞITICILAR ARASI AKARYAKIT TİCARETİ HAKKINDA KARARDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/02/2020 Tarihli ve 9199 Sayılı Kararı 25 Şubat 2020 Tarihli ve 31050 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; bu karar ile Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticareti Hakkında Karar’da birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu karar tahtında;

  • Lisanslı depolar, rafinerici ve dağıtıcı alt başlığında yer alan depolar, taşıma lisansı kapsamında yer alan araçlar ve iletim lisansı kapsamında yer alan boru hatları “Lisanslı Tesis” olarak tanımlanmıştır.
  • Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti kapsamında satış işlemi yapılabilmesi için izin başvurularının sonuçlandırılma süreleri 30 günden 60 güne çıkarılmıştır.
  • Kurumun başvurunun değerlendirmesi aşamasında başvuru sahibinden, izleme dönemi içerisindeki akaryakıt teminlerinin hangi lisanslı tesisten yapıldığına ilişkin bilgi talep edebileceği, teminlerini ispatlamayanların başvurusu reddedileceği düzenlenmiştir.
  • Satış miktarının hesaplanmasında, başvuru sahibinin bayilerine teslim miktarı ve serbest kullanıcılara yapılan teslimlerin esas alınacağı belirtilerek; Dağıtıcıların bayilerine teslim miktarı “1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı” kapsamında Kuruma gönderilen veriler ile hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin kılavuz güncellenerek, söz konusu akaryakıt ticaretinin lisanslı tesisler haricinde yapılamayacağı düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@