Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2020

#9
Haziran 2020

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATININ BİRİMLERİNDE GÖREV VE YETKİLENDİRMELERE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Okunma Süresi: < 1 dakika

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 64) 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname ile;

 

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimlerinden olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı yerine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü getirildi. Bu minvalde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri; “Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile işbirliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek…” olarak düzenlendi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı kadrosu iptal edilerek; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrosu ihdas edildi.
  • Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerine; teşkilat ve görev alanına giren konularda uzmanları ve denetmenleri aracılığıyla teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ve bu işlerin yürütülmesi amacıyla uygun görülen büyük il merkezlerinde bölge düzeyinde denetim yapmak üzere denetim grupları kurmak eklendi.
  • Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görev ve yetkilerinde ilaveler yapılmıştır. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu’nun yapısı; “1 Başkan ve 1 hukukçu olmak üzere 17 üyeden oluşur. Kurul Başkan ve üyelerinin; en az 4 yıllık eğitim veren hukuk, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmaları gerekir.” şeklinde düzenlendi.
  • Uzman istihdamının yanı sıra Bakanlık bünyesinde denetmen istihdamı da getirilerek; Milli Emlak Denetmeni ve Milli Emlak Denetmen Yardımcısı istihdamı yapılabileceği belirtildi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@