Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2021

#17
Şubat 2021

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI KAPSAMINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAZI BAKANLIK TEŞKİLATLARINDA DÜZENLEMELER YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 70) 6 Şubat 2021 tarihli 31387 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 1 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; 2 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 3 Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında değişiklikler yapıldı.

  • Dışişleri Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; Bakanlık teşkilatında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü şeklinde yapılandırılırken, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 6 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona erdi.
  • İçişleri Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; Bakanlık taşra teşkilatında hudut mülki idare amiri istihdam edilebilecektir. Hudut mülki idare amiri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile atama ve diğer özlük hakları bakımından vali yardımcısına denk olacaktır. İl Mahalli İdareler Müdürü unvanlı kadrolar, İdare ve Denetim Müdürü şeklinde değiştirilmiştir. Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak mahalli idarelere ait iş ve işlemleri taşrada yürüten idare ve denetim müdürleri, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük haklan bakımından il mahalli idareler müdürüne denk olacaktır. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında İl Mahalli İdareler Müdürü kadrolarında bulunanlar, 6 Şubat 2021 tarihi itibariyle, kadro dereceleriyle durumlarına uygun İdare ve Denetim Müdürü kadrolarına atanmış sayıldı.
  • Milli Savunma Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; Bakanlık, yurtdışı teşkilatı kurabilecektir. Bakanlık teşkilatında; Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerine Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bazı birimlerin görevlerinde değişiklikler yapılmıştır. Teknik Hizmetler Dairesi Başkanının görevi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 6 Şubat 2021 tarihi itibariyle sona erdi.
  • Ticaret Bakanlığına ilişkin değişiklikler kapsamında; İç Ticaret Genel Müdürlüğünün görevlerinde değişiklik yapıldı.
  • Cumhurbaşkanlığı Ofislerine ilişkin değişiklikler kapsamında; Finans Ofisinin hizmet birimleri ve görevlerinde değişiklik yapıldı.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@