Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12
Eylül 2020

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Okunma Süresi: < 1 dakika

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67) 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

  • 1 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
  • 2 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  • 3 Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
  • 4 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

kapsamında önemli birtakım değişiklik ve düzenlemeler yapıldı. Özellikle Afet ve Acil Durumu Kurulu kuruldu. Kurul; İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının görevlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Kurul’un sekretaryasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütecektir.

İşbu Kararname’nin 172. maddesi yayımı tarihini takip eden yılın başında (01.01.2021) yürürlüğe girecek olup diğer maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (18.09.2020) yürürlüğe girdi.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@