Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ağustos 2021

#23
Ağustos 2021

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

Okunma Süresi: 2 dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 83) 25 Ağustos 2021 tarihli 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde, teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere Muhasebat Kontrolörü ve Stajyer Muhasebat Kontrolörü istihdam
 • Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilebileceklerin kapsamına defterdarlıkların teşkilat ve görev alanına giren konularda teftiş, denetim, soruşturma ve inceleme işleri yaptırmak üzere doğrudan defterdara bağlı Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı dahil edildi.
 • Muhasebe Denetmeni ve Muhasebe Denetmen Yardımcısı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından Ürün Denetmeni ve Ürün Denetmen Yardımcısına denktir.
 • İşbu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen Geçici Madde 2 uyarınca;
  • 08.2021 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda hazine ve maliye uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ile bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler, 25.08.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanacaktır.
  • 08.2021 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda idari görevde olanlardan, daha önce muhasebat başkontrolörü, muhasebat kontrolörü, stajyer muhasebat kontrolörü ve bütçe kontrolörü kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda durumlarına uygun muhasebat başkontrolörü ve muhasebat kontrolörü kadrolarına atanacaktır. Bunların hazine ve maliye uzmanı ve hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebat kontrolörü ve stajyer muhasebat kontrolörü kadrolarında geçmiş sayılacaktır.
  • 08.2021 tarihinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler, 25.08.2021 tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanacaktır.
  • 08.2021 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda idari görevde olanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden 1 (bir) ay içerisinde talep etmeleri halinde durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanacaktır. Bunların defterdarlık uzmanı ve defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@