Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2022

#29
Şubat 2022

CUMHURBAŞKANI KARARI

Okunma Süresi: 2 dakika

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA GIDA GÜVENLİĞİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPILDI.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5228) 25 Şubat 2022 tarihli 31761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Taraflar, ithalat ve ihracat sırasında gıda ürünlerinin güvenilirliğini ye uygunluğunu sağlamak için onların risk seviyesine uygun olarak gıda ürünlerinin uzmanlığını yapacaklardır.
 • Taraflar, ithal edilen gıda ürünlerinin kontrolünün, ülkelerin ulusal mevzuatına göre risk değerlendirmesine dayalı gıda kontrol sistemine uygun olarak yapılmasını kabul ederler.
 • Taraflar, ihraç edilen gıda ürünlerinin güvenilirliğini garanti eden ilgili sertifikalasunarlar.
 • Taraflar, ihraç edilen gıda ürünlerinin sertifikasyonu için diğer Tarafın gıda güvenliği alanında yürürlükte olan ulusal mevzuat belgelerini ve uluslararası standartları esas alırlar.
 • İthal edilen gıda ürünleri hakkında diğer Tarafın yürürlükte olan yasal mevzuat ve standartlarının, ithal edilen belirli gıda maddelerini özel gereklilikler açısından kapsamadığı durumlarda, Taraflar, Kodeks Alimentarius Komisyonunun (Codex), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve “Bitki Korumaya İlişkin Uluslararası Sözleşme (IPPC)”nin standartlarına, talimatlarına ve tavsiyelerine, sertifikasyon (ve diğer garantilerin) temeli olarak başvurabilirler.
 • Taraflar, ihraç edilecek ürünlerle ilgili kendi ulusal mevzuatlarına ilişkin bilgileri diğer Tarafla paylaşır.
 • İthalat talepleri ve şartlananda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda Taraflar, karsı Tarafa usulü uyarınca bildirimde bulunurlar.
 • İhracatçı Taraf, ihracat sertifikalarının (gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı sertifikalan) ithalatçı Tarafın ulusal mevzuatı ve uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanmasını sağalar.
 • İthalatçı Taraf, gıda ihracatçılarının faaliyetlerinin gıda güvenliği normları ve kurallının karşılamasından emin olmak için ilgili belgeleri İhracatçı Taraftan isteme hakkına sahiptir.
 • İthalatçı Taraf, gerektiğinde, ithal edilen yüklerin tamamını ulusal mevzuata uyumlu olarak denetleme hakkını saklı tutar. Bu, belge doğrulamayı, fiziksel muayeneyi, örnek almayı, geçici depolamayı ve diğer eylemleri kapsar.
 • İhracatçı Taraf, ihracat sertifikalarının (gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı sertifikalan) ithalatçı Tarafın ulusal mevzuatı ve uluslararası standartlarına uygun olarak hazırlanmasını sağlar.
 • İthalatçı Taraf, gıda ihracatçılarının faaliyetlerinin gıda güvenliği normların ve kurallınım karşılamasından emin olmak için ilgili belgeleri ihracatçı Taraftan isteme hakkına sahiptir.
 • Taraflar, ithal edilen gıda ürünlerinin üretim sürecini mahallinde görmek ye kalite kontrol sistemlerini incelemek için risk derecesi yüksek tesisleri (patojen mikroorganizmanın gelişmesi için uygun ortam olarak nitelendirilebilen gıda ürünlerinin birincil üretimi, imali, imali faaliyetleriyle iştigal eden tesisler) ziyaret etme hakkına sahiptir. İhracatçı Taraf bu tur ziyaretleri koordine eder.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@