Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2019

#1
Ekim 2019

CNG İTHALATINA İLİŞKİN BİR TAKIM USUL VE ESASLAR KABUL EDİLDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı 23 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ‘nde birtakım değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. EPDK’nın 17.10.2019 tarihli toplantısında Yönetmelik’in Sıkılaştırılmış Doğal Gaz (CNG) İthalatına İlişkin Usul ve Esasların kabul edilmesine karar verilmiştir.  Kurul kararı ile kabul edilen usul ve esaslar uyarınca;

  • Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde, CNG ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin İthalat (Spot) lisansı alma zorunlulukları,
  • İthal edilen CNG’nin ülkemizde taşınması ve teslim faaliyetleri CNG (iletim ve dağıtım) lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilmesi

Temel yükümlülükler olarak belirtilmiştir. Karar’da ayrıca lisans kapsamında yürütülebilecek faaliyetler kapsamında; CNG’nin; CNG iletim ve dağıtım, OtoCNG   ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile tüm tüketicilere satış faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir.

 

Ek olarak kararda, CNG ithalatını gerçekleştiren tüzel kişilerin; ilgili ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olan basınçlı kaplar vasıtasıyla ithal edilen CNG’nin, son kullanıcı ve diğer lisans sahiplerine arz ve teslim edilmesinden ve son kullanıcıların can ve tesis güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almakla ve doğal gaz arzını sağladıkları diğer lisans sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine zarar vermemek ile sorumlu oldukları belirtilmiştir.  Son olarak, ithalat (spot) lisansı sahibi kişilerin; lisansa konu olarak gerçekleştireceği faaliyetlere ilişkin miktar, kaynak (satıcı taraf olan menşe ülke) ve teslim noktasına ilişkin bilgileri ithalatın gerçekleşmesini müteakip en geç 1 (bir) ay içerisinde Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında EPDK’ya sunmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@