Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Ekim 2019

#1
Ekim 2019

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Okunma Süresi: < 1 dakika

31 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/28)  ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altına Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliğ’inin 5. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. İşbu değişiklik ile serbest dolaşımına giriş rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla yakıtın boşaltıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılan başvuruda artık ithalatçı firma aracılığıyla ithal edilecek her parti yakıt için taahhütname verilmemesine karar verilmiştir. İlaveten Tebliğ’e eklenen Geçici 2. Madde ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenen yakıttan numune alınması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilmiş olan taahhütnameler için işlem tesis edilmeyeceği ifade edilmiştir. İlave olarak Tebliğin ekinde yer alan Ek-4 değiştirilmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@