Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2020

#14
Kasım 2020

ÇEVRE MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ’NİN ENERJİ ENDÜSTRİSİ KAPSAMINDAKİ HÜKÜMLERİNDE JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine geçici madde eklendi. Yönetmelik’in Ek-2 sayılı listesinde yer alan çevreye kirletici etkisi olan işletmelerin belirtildiği Enerji Endüstrisi başlığı altına “Kurulu gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal enerji üretim tesisleri” eklenmiş olup bu tesislerin için Yönetmelik’ten doğan yükümlülüklerin 30.06.2021 tarihinden itibaren uygulanacağı düzenlendi.

 

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’NDE JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Kasım 2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelik’ine geçici madde eklendi.

Yönetmelik’in Ek-5 sayılı listesine “Jeotermal Enerji Üretim Tesisleri” eklenmiş olup jeotermal enerji santrallerinde aşağıda verilen değerlerden fazla H2S emisyonu salınamayacağı düzenlendi.

JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİNDE H2S PARAMETRELERİNİN İZLENMESİNE VE SEÖS ANALİZÖRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Kasım 2020 tarihli 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Jeotermal enerji üretim tesislerinde H2S parametresinin sürekli olarak izlenmesi gerektiğinde kullanılacak analizörlerin TS EN 14181 standardı kapsamında KGS1 sertifikasının bulunmaması durumunda, bu parametrenin ölçümünü SEÖS ile gerçekleştirmek amacıyla seçilecek olan analizörün, CE belgeli, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına ya da dünya genelinde bu standartların muadili olarak kullanılan standartlara göre performans ve belirsizlik testlerinin yapılmış ve şartları sağladığının belgelenmiş olması; ısıl dönüştürücü ve kimyasal ölçüm metotları olmadan, optik ışık metodu ile doğrudan H2S ölçümü yapabilen, uygun ölçüm aralığına sahip olması zorunludur.
  • Ülkemizde geliştirilerek üretilen SEÖS analizörlerinin, TS EN 14181 içerisinde yer alan KGS1’e göre performans testleri ve belirsizlik hesaplarının TÜBİTAK MAM tarafından, TS EN 15267-3 ve TS EN ISO 14956 standartlarına göre yapılarak şartların sağlandığının raporlanması durumunda, söz konusu analizörlerde KGS1 sertifika zorunluluğu aranmayacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@