Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2020

#10
Temmuz 2020

ÇEVRE ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

YERÜSTÜ SU KÜTLELERİ İÇİN ÇEVRESEL HEDEFLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

 

Tebliğ ile;

  • Doğal su kütleleri için iyi ekolojik ve kimyasal duruma, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleriiçin ise iyi ekolojik potansiyel ve kimyasal duruma ulaşmak esas olacaktır.
  • Çevresel hedeflerin sağlanması amacıyla yer üstü sularınınkalitesinde kötüleşmenin olmaması ve tüm su kütlelerinin korunmasıyla iyileştirilmesine yönelik tedbirler uygulamaya konulacaktır. Hedefler belirlenirken, su kütlelerinin farklı kullanım ve koruma statüleri dikkate alınacaktır.
  • Hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla uygulanacak tedbirler belirlenirken, teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirlikleri değerlendirilecektir.
  • Mücbir sebepler, kazalar ya da doğal sebeplerden dolayı su kütlesinin durumunda geçici bozulma kabul edilecek ve koşullar elverdiğinde iyi duruma ulaşılacaktır.
  • Ülke menfaatleri gözetilerek gerçekleştirilen yeni sürdürülebilir faaliyetlerin ya da yer üstü su kütlesinin fiziksel özelliklerindeki yeni değişikliklerin sonucunda çevresel hedefin sağlanamaması ya da durumunun çok iyi durumdan iyi duruma gerilemesi kabul edilebilecektir.
  • Doğal bir su kütlesi için belirlenen ekolojik durum sınıfının “çok iyi” veya “iyi”, kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış sayılacaktır.
  • Büyük ölçüde değiştirilmiş veya yapay bir su kütlesi için de belirlenen ekolojik potansiyelin “iyi ve üzeri” ve kimyasal durum sınıfının “çok iyi/iyi” olması halinde çevresel hedeflere ulaşılmış kabul edilecektir.
  • Doğal su kütlelerinin ekolojik durumu ile büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin ekolojik potansiyeli biyolojik, hidromorfolojik, genel kimyasal ve fizikokimyasal kalite bileşenleriyle belirli kirleticiler dikkate alınarak belirlenecektir.
  • Doğal, büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütlelerinin kimyasal durumu ilgili mevzuatla belirlenen öncelikli maddeler dikkate alınarak tespit edilecektir.
  • Su kütlesinin nihai sınıfı belirlenirken ekolojik ve kimyasal durumları birlikte değerlendirilecek olup, sınıf tespitinde ekolojik durum belirleyici olacaktır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@