Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Eylül 2020

#12
Eylül 2020

ÇEVRE ALANINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: < 1 dakika

HARİCİ GÜÇ KAYNAKLARININ PİYASAYA ARZINA VE/VEYA HİZMETE SUNULMASINA İİŞKİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ BELİRLENDİ.

Harici Güç Kaynaklarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/1782/AB) (SGM:2020/5) 1 Eylül 2020 tarihli ve 31231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İşbu Tebliğ ile; Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak harici güç kaynaklarının piyasaya arzına ve/veya hizmete sunulmasına ilişkin çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri belirlendi. Tebliğ, harici güç kaynaklarını kapsamakta olup;

  • Gerilim dönüştürücülerini,
  • Kesintisiz güç kaynaklarını,
  • Güç kaynağı fonksiyonu olmayan batarya şarj cihazlarını,
  • Aydınlatma dönüştürücülerini,
  • Medikal cihazlar için olan harici güç kaynaklarını,
  • Etkin ethernet üzerinden güç sağlayan enjektörleri,
  • Otonom cihazlar için olan bağlantı istasyonlarını,
  • Üzerinde veya ambalajında “yalnızca … için yedek parça olarak kullanılan harici güç kaynağı” ifadesinin ve birlikte kullanılacağı birincil yük ürününün/ürünlerinin açıkça gösterilmesi şartıyla, sadece 01.01.2021 tarihinden önce piyasaya arz edilen belirli bir harici güç kaynağının yerine kullanılmak üzere yedek parça veya servis parçası olarak 01.04.2025 tarihinden önce piyasaya arz edilen harici güç kaynaklarını

kapsamaz.

Tebliğ kapsamındaki harici güç kaynakları için Tebliğ’deki Ek II’de yer alan çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri uygulanmaktadır.  İşbu Tebliğ, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@