Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Nisan 2021

#19
Nisan 2021

BİLİŞİM MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

İNTERNET ALAN ADLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Nisan 2021 tarihli 31460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • İnternet alan adının yenilenmesi için kayıt kuruluşunun tahsis süresinin bitiminden 3 ay önce yapacağı e-posta yoluyla bilgilendirme süresi içinde yenileme yapılması uygulamasında 3 aylık süre uygulamadan kaldırıldı.
  • Alt alan uzantıları içinde yer alan av, bel, dr, edu, gov, pol, k12, ve tsk uzantılarına; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından yetkilendirilen kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarına tahsis edilecek “kep” uzantısı da eklendi.
  • Düzenlemeye göre, tahsisli alan adını tahsis süresi bitmeden kullanmaya son vermek isteyen alan adı sahibinin alan adından feragat etmesi halinde ücret iadesi yapılmayacaktır. Feragat edilen alan adının yeniden tahsise açılmasına ilişkin hususlar BTK tarafından düzenlenecektir.
  • Belgeli tahsis edilen alt alan adları için başvuru esnasında sunulan bilgi veya belgelerin geçerliliğini yitirdiğinin tespit edilmesi durumunda BTK ilgili alan adı tahsisini iptal edebilecektir.
  • Alan adının tahsise kapalı veya tahsisi kısıtlı adlar listesine alınma gerekçesi dışında başka bir gerekçeyle iptal edilmesi ve sahibinin alan adından feragat etmesi gibi durumlarda ilgili alan adı yeniden tahsise açılacak ve bu alan adının tahsise açıldığı bilgisi BTK’nın internet sitesinde yayımlanacaktır. Yeniden tahsise açılan alan adları için başvuru talebi alınmamasına ilişkin süre 3 aydan 2 aya indirildi. Yönetmeliğin 15. maddesinde yapılan düzenlemeyle BTK, ilgili mevzuat çerçevesinde kayıt kuruluşları, uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarını denetlemeye ve bu kuruluşların faaliyetlerine son vermek dâhil gerekli idari yaptırımları uygulamaya yetkili kılındı.
  • Yönetmeliğin 17. maddesine eklenen fıkralarla, kayıt kuruluşları, tr ağ bilgi sistemi TRABİS’e entegre olan sistemlerini ve yedeklerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulundurmakla yükümlü tutuldular.
  • Kayıt kuruluşları, alan adı ihtilaflarına ilişkin kendisine iletilen mahkeme kararları ile uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcılarının kendisine ilettiği ihtilafa konu olan alan adlarına ilişkin hakem veya hakem heyeti kararlarının gereğini yerine getirmekle yükümlü olacaklardır.
  • Yönetmeliğin tanım maddelerinde de değişiklikler yapıldı. Buna göre, “Tahsise kapalı adlar listesi”; mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olma gibi sebeplerle tahsisine izin verilmeyen alan adlarından oluşan liste, “Tahsisi kısıtlı adlar listesi” de; tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş alan adları gibi adlardan oluşan liste şeklinde düzenlendi.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@