Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Kasım 2021

#26
Kasım 2021

BANKACILIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 3 dakika

YABANCI PARA YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10) 9 Kasım 2021 tarihli 31654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki tabloda yer alan şekilde değiştirildi:
Mevduat/katılım fonu (yurtdışı bankalar mevduatı/ katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)
a)    Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %25
b)    1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %19
Kıymetli maden depo hesapları
a)    Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli %26
b)    1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli %22
Müstakrizlerin fonları %25
Diğer yükümlülükler (yurtdışı bankalar mevduatı/katılım fonu dahil)
a)    1 yıla kadar %21
b)    2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli %16
c)    3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli %11
      ç)   5 yıla kadar ( 5 yıl dahil) vadeli %7
d)    5 yıldan uzun vadeli %5

 

  • Türk lirası zorunlu karşılıklar, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda nakden ve ortalama olarak tesis edilir. Ancak, Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların, en fazla %10’u, aşağıdaki tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebilir.
İmkan Dilimleri (%) Katsayı
0-10 1,6

 

ÇEVRE VE VERİ MERKEZİ YATIRIMLARINA YÖNELİK PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ARANACAK BELGELER KAPSAMINDA DÜZENLEME YAPILDI.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/1) 13 Kasım 2021 tarihli ve 31658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

  • 06.2012 tarihli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) kapsamında yer alan çevre yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından verilecek raporun değerlendirme ve sonuç kısmında proje/yatırımın onaylandığına, yatırımın tamamlanmasını müteakip ise projenin başarıyla gerçekleştirildiğine dair ibare aranacaktır.
  • Karar’ın kapsamında yer alan veri merkezi yatırımlarına yönelik projelerin değerlendirilmesinde, TS EN 50600 standardı kapsamında minimum Kullanılabilirlik Sınıfı 3 (AC:3), minimum Koruma Sınıfı 2 (PC:2), minimum Ayrıntı Seviyesi 2 (GL:2) olan TSE Veri Merkezi Tasarım Belgesi aranır. Yatırımın tamamlanmasını müteakip, bu fıkrada belirtilen standartların sağlandığına ilişkin TSE Veri Merkezi Tesis Belgesi aranacaktır.

BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/11) 13 Kasım 2021 tarihli 31658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 

  • Tebliğ’e “Hesaptan hesaba işyeri ödemeleri” tanımı eklenmiş ve ilgili ibare “Ticari müşterinin banka ile yaptığı sözleşme kapsamında mal ve hizmet bedelinin FAST işlemleri veya havale ile tahsil edildiği işlemler” olarak tanımlandı.
  • Ticari Müşteri” tanımı “Bankalar tarafından ürün veya hizmetlerin sunulduğu, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4. maddesinde tanımlanan finansal tüketiciler dışında kalan Türkiye’de yerleşik kişiler” olarak değiştirildi. Bu kapsamda Tebliğ kapsamındaki Ticari Müşteriler’in Türkiye’de yerleşik kişiler olması şartı eklendi.
  • Para ve kıymetli maden transferleri kapsamında hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderen ücret alınmayacaktır.
  • Tebliğ kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarında işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına aktarılması için öngörülen düzenleme ve sınırlamalar, işlem tutarının ertesi gün aktarılmasına ilişkin koşul hariç olmak üzere hesaptan hesaba işyeri ödemeleri için de uygulanır.
  • Tebliğ’in EK-1’inde yer alan ve “Ticari Müşterilerden Alınabilecek Olan Ücretler” başlıklı ekinde yer alan “Ödeme Sistemleri” ücretlerinden “Üye İşyeri Ücretleri”nin kapsamına “Hesaptan Hesaba İşyeri Ödemeleri Ücreti” eklendi.

BANKALARCA FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN BİRTAKIM DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/12) 13 Kasım 2021 tarihli 31658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

  • Tebliğ’e “Hesaptan hesaba işyeri ödemeleri” tanımı eklenmiş ve ilgili ibare “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/4)’in 4. maddesinde tanımlanan hesaptan hesaba işyeri ödemeleri” olarak tanımlandı.

Para ve kıymetli maden transferleri kapsamında hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde gönderen ücret alınmayacaktır.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@