Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2020

#10
Temmuz 2020

AVUKATLIK MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Okunma Süresi: 2 dakika

AVUKATLIK KANUNU VE BAROLAR İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI.

 

 

Kanun; baroların kuruluş ve tasfiyesi, baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) nasıl temsil edileceği, baroların CMK, adli yardım ve bazı kurul ve komisyonlardaki görevleri, kıyafet özgürlüğü ve yeni avukatlara kesenek indirimine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri içermektedir.

 • Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro Bu şartlara göre bugün itibarıyla barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulabilecektir.
 • Yeni barokurmak için gereken 2 bin şartına, baro levhasına kayıtlı olmasa da kamu avukatlarıyla KİT avukatları da dahil olacaktır.
 • Avukat, aynı ilde birden fazla barovarsa herhangi birine kayıt olabilecektir.
 • Dört kişilik kurucular kurulu, iki bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacaktır. TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecektir. Kurucular kurulu, yeni baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecek. Seçim sonucunun TBB’ye bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacaktır.
 • Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacaktır.
 • Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın ekim ayının ilk haftası içinde barobaşkanının daveti üzerine toplanacaktır. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacaktır.
 • Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o barotasfiye edilecektir.
 • Her baro, TBB Genel Kurulunda, barobaşkanı ile sabit 3 delege ve her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecektir.
 • Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolar için, baroorganlarının seçimi 2 yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir aralık ayı içinde yapılacaktır.
 • TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise Aralık 2020’de yapılacaktır.
 • TBB Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı, 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@