Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Haziran 2022

#33
Haziran 2022

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Okunma Süresi: 3 dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR YAPILDI.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/222, 223, 224, 225) 02 Haziran 2022 tarihli 31854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Akın GÜRLEK atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276) 4 Haziran 2022 tarihli 31856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • İletişim Başkanlığı Hukuk Müşavirliğine Ahmet Erdem ERBEK atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişliğine Hüseyin KOCAPİÇAK atandı.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Akın KISA atandı. 
 • Dışişleri Bakanlığı;
 • Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı MUSA,
 • İkili Siyası İşler Genel Müdürlüğüne Esra CANKORUR,
 • Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mustafa KAPUCU,
 • Çok taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Kezban Nilvana DARAMA YILDIRIMGEÇ,
 • İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Hayriye KUMAŞLIOĞLU,
 • Çok Taraflı Siyası İşler Genel Müdürlüğüne Zeynep KIZILTAN,
 • Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Murat LÜTEM,
 • Strateji Geliştirme Başkanlığına Haldum KOÇ,
 • İkili Siyası İşler Genel Müdürlüğüne İlhan SAYGILI,
 • Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Esen ALTUĞ,
 • İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Şebnem İNCESU,
 • Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne Hayriye Nurdan ERPULAT ALTUNTAŞ,
 • Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Sait UYANIK,

atandı. 

 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne Ömer ERDEM atandı.
 • Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına Abdurrahman TİRYAKİ atandı.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı;
 • Risk Analizi Genel Müdürü Soner KORKMAZ,
 • Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı YAZICI,
 • Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa DURAN,

görevden alınmıştır. 

 • Hazine Başkontrolörklüklerine Mustafa Emre BAYKAL ve Selçuk KIRBAŞ 

atandı.

 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Mehmet PARLAK görevden alındı. 
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Bülent SEZGİN görevden alındı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Çağlayan ODABAŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Başmüfettiş Recep SEMİZ atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Fuat KASIMCAN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mehmet Tekin ARPACIK atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa ALPASLAN atandı.
 • Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Mehmet ÇELİK ve Şahin AYBAL görevden alındı.
 • Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine Ticaret Başmüfettişleri Nihal SEVÜK, Nevzat SOYLU, Murat ÜLPER ve Aslıhan MERE atandı.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü;
 • 3. Bölge Müdürü Turgut AYDIN,
 • 8. Bölge Müdürü Ökkeş CEYLAN,
 • 13. Bölge Müdürü Salih CENGİZ

görevden alındı,

 • Genel Müdür Yardımcılığına Metin AYTEKİN,
 • Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet SAĞLAM,
 • 4. Bölge Müdürlüğüne İlhan AYTEKİN,
 • 9. Bölge Müdürlüğüne Savaş BAYINDIR,
 • 12. Bölge Müdürlüğüne Alparslan EŞLİK

atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301) 11 Haziran 2022 tarihli 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Sevgi YİĞİT atanmıştır. 
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Başmüfettişliklerine;
 • Ali TOKGÖZ,
 • Ali Serkan ERDOĞAN,
 • Ali SARI,
 • Halil KABADAYI,
 • Ali Osman AZTEKİN

atanmıştır.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Onur BAHADIR atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/304, 305)  18 Haziran 2022 tarihli 31870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na Sevgi YİĞİT atanmıştır. 
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan;
 • Genel Müdür Yardımcılığına Tamer İNAN,
 • V. Bölge Müdürlüğüne Ömer AY,

atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/306, 307, 308) 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre; 

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Erdoğan TOZAN atanmıştır.
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Ahmet Çağrı ÇİÇEK atanmıştır.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@