Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Temmuz 2021

#22
Temmuz 2021

ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER

Okunma Süresi: 4 dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN BİRTAKIM ATAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Abdulkadir Bülent AYTAÇ atandı..
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne Yasin ERDOĞAN atandı.
 • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Zafer SÜMENGEN atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı 9.Bölge Müdürlüğü’ne Musa KAYA atandı.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay MÜREY ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre AYÖZEN görevden alındı. Genel müdür yardımcılığına ve yönetim kurulu üyeliğine Fatih ÇAKMAK atandı.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339) 10 Temmuz 2021 tarihli 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ahmet YILMAZ, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Selami BİLGİN atandı.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Ebru ŞEN, Gül DEMİR, İsa Adalet ÖNAL, Nurhan ARIK AŞCİ, Sami SAYIN ve Serhat TAŞDELEN
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Mustafa ÖZDERYOL görevinden alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ayfer ÖZDEMİR TEFON, Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcılığına Zeki ÖZDEMİR atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Emin Oral BÜLBÜLOĞLU
 • Suudi Arabistan Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdoğan KÖK merkeze alındı, yerine Fatih ULUSOY atandı.
 • Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet DEMİROK
 • Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Danışma Kurulu üyeliklerine, Erkan ÖZORAL ve Tanju BİLGİÇ atandı.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında açık bulunan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına, Abdullah Buğrahan KARAVELİ
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kerim TAŞKIRAN atandı.
 • Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Fatih ÖZTÜRK
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet UYGUN görevlerinden alındı.
 • Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Mehmet Ferruh AKALIN atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Elif Uzun SÜMERCAN
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa EKİNCİ görevinden alındı, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hakan DOĞANAY, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Candemir ZOROĞLU, Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Sabri CEYLAN atandı.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Fatih TURAN, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İMAMOĞLU atandı.
 • Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan 2. Bölge Müdürlüğüne Adil ŞENCAN, 3. Bölge Müdürlüğüne Hacı Ahmet ÇİÇEK, 8. Bölge Müdürlüğüne Gültekin AKSAN, 10. Bölge Müdürlüğüne Orhan ÇATALÇAM, 11. Bölge Müdürlüğüne Halim ÖZDEMİR, 15. Bölge Müdürlüğüne Ahmet ÇÖRTÜK
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan ŞAHİN görevinden alındı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem DİREKLER görevden alındı, yerine Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak AYKAN
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Enver MAMUR, Denizcilik Genel Müdür yardımcılıklarına Yılmaz TAŞÇI ve Mustafa ÇANKAYA, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür yardımcılıklarına Feriha MERT, Haydar Ufuk KALE ile Murat KORÇAK atandı.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, İsmail ÇAĞLAR

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/346, 347, 348, 349) 14 Temmuz 2021 tarihli 31541 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal ŞENTÜRK atandı.
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığına Muharrem KILIÇ getirilirken, İkinci Başkanlığa Alişan TİRYAKİ, kurul üyeliklerine ise Burhan ERKUŞ, Dilek ERTÜRK, Harun MERTOĞLU, İsmail AYAZ, Mehmet Emin GENÇ, Muhammet Ecevit CARTİ, Saffet BALIN, Ünal SADE ve Zennure BER’in atamaları yapıldı.
 • İlave olarak Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nezdinde birtakım atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361) 15 Temmuz 2021 tarihli 31542 sayılı Resmi Gazete 1.Mükerrer’de yayımlandı. Buna göre;

 • Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi YILDIRIM atandı.
 • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına Fatma ÖNCÜ atandı.

Bu atamalara ilave olarak,

 • Adalet Bakanlığında açık bulunan adalet müfettişliklerine
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine
 • Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliklere

birtakım atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 19 Temmuz 2021 tarihli 31546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; Cumhurbaşkanı’nın 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyarette olduğu süre boyunca, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY vekalet etmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373) 30 Temmuz 2021 tarihli 31553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Dr. M. A. Yekta SARAÇ atandı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut AĞRAKÇE görevden alındı.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Pelin Ayşe YAĞIZ görevden alındı.
 • Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hızır AY görevden alındı ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Sami SARIYILDIZ atandı.
 • Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Orhan KEMERKAYA atandı.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Ali Fuat EKER atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet AYDIN görevden atandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan DOĞAN görevden atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Başkan Yardımcısı Cemil BAŞPINAR atandı.
 • Türk Patent ve Marka Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Dr. İsmail KOYUNCU atandı.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne Salih TAN atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal TIRNAKÇI bu görevlerinden atandı ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Turgay GÖKDEMİR atandı.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULU’NA ATAMALAR YAPILDI.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü KARAKAŞ, Üyeliğine Yusuf ÖKSÜZÖMER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/308)8 Temmuz 2021 tarihli 31535 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre;

 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığı’na Fatin Rüştü KARAKAŞ ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliği’ne Yusuf ÖKSÜZÖMER atandı.

 

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@