Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Şubat 2020

#5
Şubat 2020

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR

Okunma Süresi: < 1 dakika

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 22 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin, nerelerde ve ne şekilde uygulanacağı ve bununla ilgili diğer kavram ve hususlara açıklık getirilmeye çalışılmış olup Yönetmelik belediye ve mücavir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar plânı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsayıcı olarak düzenlenmiştir.

* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@