Dil

+90 (212) 217 12 55 +90 (212) 217 12 54 info@kilinclaw.com.tr

Kılınç Bülten

Telefon
+90 (212) 217 12 55
Kılınç Bülten

Aralık 2020

#15
Aralık 2020

AR-GE TASARIM VE AR-GE YATIRIM TEŞVİKLERİ ALANLARINDAKİ DÜZENLEMELER

Okunma Süresi: 2 dakika

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİNDEKİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI VE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN ADLARI GÜNCELLENDİ.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Kararın;

a) 1. maddesi ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 11. maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ve dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik ile eklenen ibare 11.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

b) Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ile ilgili eklenen düzenleme, 01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

c) Eklenen Geçici Madde 15, 07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

ç) Diğer hükümleri Resmi Gazete’de yayımı tarihinde (17.12.2020),

yürürlüğe girdi.

Karar uyarınca;

  • Ar-Ge ve Çevre yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.
  • Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.
  • Ar-GE ve Çevre yatırımları ile Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımlarına sabit yatırım tutarının %10’unu geçmemek üzere 10 milyon TL’ye kadar faiz/kâr payı desteği sağlanabilecek.
  • Stratejik Yatırımlar ve Öncelikli Yatırımlar için kullanılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı Türk Lirası cinsinden Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için 5 puan faiz/kâr payı desteği sağlanabilecek.
  • İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar bölgesel desteklerden yaralanabilecek.
  • Cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gümrük vergisi ödenerek ithal edilebilecektir.
* İşbu Regülasyon ve Mevzuat Bülteni, okuyucuya bilgi vermesi ve faydalı olması amacı ile tavsiye maksadında hazırlanmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin herhangi bir kesinlik içermemektedir. Aylık Regülasyon ve Mevzuat Bülteni içeriğinde yer alan konular ile ilgili olarak daha detaylı bilgi talebiniz olması halinde, tarafımız ile regulation@kilinclaw.com.tr mail adresi üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
@